IEMT

Een deel van de begeleiding kan bestaan uit een of meerdere IEMT-sessies.

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapie en heeft overeenkomsten met de bekendere EMDR-therapie. Door middel van oogbewegingen kunnen in korte tijd heftige emoties of herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen gereduceerd worden tot (bijna) neutrale herinneringen. Het wordt veel toegepast bij verwerking van traumatische gebeurtenissen, stressreductie en emotionele problemen als angst, depressie of neurotische klachten.

Als je last hebt van stress of een steeds terugkerende nare emotie (angst, frustratie, verdriet etc.) heeft dat veelal te maken met ervaringen uit het verleden, ook als je je daar niet direct bewust van bent. Door middel van IEMT sporen we samen de oorsprong van het probleem op en halen we de emotionele lading eraf, zodat het een neutrale herinnering wordt en het nare gevoel verdwijnt. Niks zweverigs en heel effectief.